Skip to content Skip to footer

V súvislosti s koronavírusom treba byť informovaný ale nešíriť paniku. Vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom a zamestnancom odporúča zvážiť potrebu cestovania v rámci pracovných aj súkromných ciest, a to najmä do oblastí postihnutých vírusom. Univerzita zároveň odporúča sledovať webové sídla ministerstiev a relevantných inštitúcií.

V záujme mapovania zahraničných ciest zamestnancov a študentov UKF v súvislosti s úsilím o elimináciu potenciálneho šírenia koronavírusu rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. žiada o vypĺňanie dotazníka po návrate zo zahraničia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Informácie o aktuálnych opatreniach.

Viac informácií k odporúčaniam pre študentov a zamestnancov UKF nájdete tu.