Skip to content Skip to footer

KPsV podporuje mobility študentov a pedagógov na zahraničných partnerských univerzitách. Program Erasmus+ sa realizuje na UKF v Nitre formou mobilít: študijných pobytov a študentských stáží a prednáškových pobytov pre pedagógov  a školení nepedagogických pracovníkov.

Aktuálne má podpísané bilaterálne dohody a spolupracuje s univerzitami:

Informácie, poradenstvo, pomoc pri vybavovaní mobility a spracovanie podkladov k mobilite študentov v rámci programu Erasmus+ zabezpečuje

Všetky aktuálne informácie o mobilitách sú tu.

Rôzne ponuky na štipendijné pobyty, stáže, letné školy a pod. v zahraničí, ktoré neadministruje UKF v Nitre, SAIA, n.o, ani MŠVVŠ SR môžte nájsť tu. V prípade záujmu uchádzač musí kontaktovať priamo organizátora alebo poskytovateľa daného štipendia.

Aké sú skúsenosti našich študentov s Erasmus+ mobilitami?

Ema Lukáčková na študijnom pobyte v Prahe na UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, CZ

„Ahojte, volám sa Ema a minulý semester som vďaka erasmu strávila v Prahe. Môžem povedať, že to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Praha je nádherná a bývať tam síce len na 4 mesiace, bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Praha je aj drahá, ale štedrý grant z Erasmu mi pokryl všetky výdaje vrátane ubytovania a zostalo aj na zábavu. Asi ako najväčšie pozitívum hodnotím študentov Erasmu z rôznych krajín, ktorí so mnou bývali na intráku. Nikdy by mi nenapadlo, že si s mojou angličtinou nájdem takých dobrých kamarátov z Nemecka, Francúzska, či Španielska. Štúdium a skúšky neboli o nič ťažšie ako tu v Nitre, takže sa nie je čoho obávať. Ako som už spomínala moja angličtina nie je veľmi dobrá, a preto som si zvolila práve Prahu. No zistila som, že veľa študentov zo zahraničia má úroveň angličtiny takú istú ako ja. Aj napriek tomu zvládli štúdium bez problémov. Na záver by som len dodala ak máte možnosť určite choďte.“

Dominika Kinčeková na stáži v Národnom ústave duševného zdravia v Klecanoch

„Priamy kontakt s pacientmi považujem za najväčší dar, ktorý si odnášam zo stáže. Vidieť a počuť autentické príbehy ľudí s neľahkým životným príbehom s ochorením bolo viac ako prečítať si ktorúkoľvek odbornú knihu. Videla som, počula som, naučila som sa a verím, že nikdy nezabudnem. Absolvovať stáž v NUDZ bolo jedno z najlepších rozhodnutí. Nič človeka nenaučí viac ako samotná prax.“

Lucia Martančíková na študijnom pobyte na University of Latvia v Rige

„Ak sa ma teda niekto opýta, či sa mi “na Erasme páčilo”, poviem áno. Ak sa ma niekto opýta, či by som Erasmus odporučila, poviem, že určite áno. Prečo? Pretože vykročiť zo svojej komfortnej zóny, stráviť 5 mesiacov v novej krajine, získať priateľov z celého sveta, postarať sa sám o seba, zdokonaliť si alebo sa naučiť sa nový jazyk, precestovať miesta, na ktorých ste predtým (ne)boli a zistiť, že sa o seba dokážete postarať a spoľahnúť sa na seba, je niečo, čo nezískate na prednáške, ani zo skrípt, ani od kamoša na pive a ani sedením doma. Je to niečo, čo vám dodá sebadôveru, rozhľad, chuť objavovať, nezabudnuteľné zážitky, milý bod do životopisu a pocit, že všetci na svete sme jedna veľká rodina.“