Skip to content Skip to footer
Bakalársky študijný program

Akreditovaný bakalársky študijný program Psychológia uskutočňovaný v dennej forme . Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ (Bc.).

Prijímacie konanie pre odbor Psychológia sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2023/2024 v bakalárskom stupni štúdia sú dostupné na stiahnutie tu.

Magisterský študijný program

Akreditovaný magisterský študijný program Psychológia uskutočňovaný v dennej forme. Štandardná dĺžka štúdia je dva roky v dennej forme štúdia a absolventi získajú titul „magister” (Mgr.).

Podmienky prijímacieho konania na štúdium v magisterskom stupni štúdia sú dostupné na stiahnutie tu.

Doktorandský študijný program

Akreditovaný doktorandský študijný program (denná a externá forma) Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov.
Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ (PhD.). Prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.