Skip to content Skip to footer
Dokumenty, potrebné pre úspešné absolvovanie praxe počas štúdia
Postup pri zabezpečovaní písomností týkajúcich sa praxe

Vážení študenti, z dôvodu efektívneho zabezpečenia písomností, konkrétne Dohody o zabezpečení odbornej praxe študenta Vás žiadame o nasledovné:

  1. Dokument Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta (v troch exemplároch) ako prvá podpisuje organizácia, v ktorej budete absolvovať prax (za pracovisko dohodu podpisuje konateľ alebo riaditeľ a sprievodca praxe – pridelený zamestnanec organizácie poskytujúcej prax, ktorý má na starosti praxujúceho študenta).
  2. Dohodu o zabezpečení odbornej praxe študenta následne študent doručí na KPsV FSVaZ UKF Nitra a to Dr. Uhlárikovej (osobne alebo poštou). V prípade jej neprítomnosti na sekretariát KPsV (p. Kriváčkovej).
  3. Po skontrolovaní a zosumarizovaní študentmi odovzdaných dohôd, KPsV zabezpečí ich podpísanie p. dekanom (nie je možné individuálne žiadať dekana o podpis jednotlivých dohôd).
  4. Dr. Uhláriková študentom emailom odovzdá informáciu v momente, keď Dohody zástupcom FSVaZ budú podpísané.
  5. Študenti si podpísané dohody vyzdvihnú u Dr. Uhlárikovej alebo na sekretariáte KPsV u p. Kriváčkovej.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátorku praxe: juhlarikova@ukf.sk.