Skip to content Skip to footer

Na FSVaZ sa aplikuje od akademického roka 2001/2002 kreditový systém štúdia (ECTS) na prvom aj druhom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske a magisterské). KPsV realizuje štúdium odboru: Psychológia. Vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Na tejto stránke nájdete užitočné informácie súvisiace so štúdiom na našej katedre: