Skip to content Skip to footer

Milí študenti a záujemcovia o štúdium psychológie

Na Katedre psychologických vied ponúkame štúdium v AKREDITOVANOM študijnom programe Psychológia. KPsV sa zameriava na prípravu psychológov v jednoodborovom, neučiteľskom bakalárskom a magisterskom štúdiu. Vzdelávanie prebieha dennou formou štúdia.

Podrobné informácie o štúdiu na UKF v Nitre možno nájsť tu.

Okrem uvedených foriem štúdia má KPsV akreditačné práva realizovať:

  • rigorózne skúšky v odbore psychológia (PhDr.)
  • doktorandské štúdium v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia (PhD.)
  • habilitačné a inauguračné konanie v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia.