Skip to content Skip to footer

Naši študenti a študentky sa pravidelne umiestňujú na národných a medzinárodných kolách Študentskej vedeckej odbornej konferencie. Nižšie uvádzame prehľad víťazných a umiestnených prác od roku 2015.

Úspechy na národnej úrovni v roku 2022:

3.miesto, celoslovenské kolo ŠVOK (bakalárska sekcia),

Meno: Nina Vrábelová, Tatiana Miľková

Názov práce: Vplyv meditácie na úroveň zvládania úzkosti

Úspechy na medzinárodnej úrovni v roku 2021:

3.miesto, Medzinárodná študentská vedecká konferencia (magisterská sekcia),

Meno: Bc. Laura Filipčíková

Názov práce: Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na Instagrame a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti

Úspechy na národnej úrovni v roku 2021:

2.miesto, Celoslovenská študentská vedecká konferencia (magisterská sekcia),

Meno:Bc. Laura Filipčíková

názov práce: Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na Instagrame a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti

Úspechy na národnej úrovni v roku 2019:

3.miesto, ŠVOK Celoslovenské kolo

Meno: Linda Ráczová

Názov práce: Porovnanie pohybovej aktivity ľudí s kardiovaskulárnym ochorením pred a po diagnostikovaní ochorenia

Úspechy na národnej úrovni v roku 2018:

1.miesto  ŠVOK Celoslovenské kolo

Meno: Katarína Dančová

Názov práce: Vnímanie choroby ako moderátor vzťahu osobnostných premenných a kvality života

Úspechy na medzinárodnej úrovni v roku 2017

3.miesto , ŠVOK, Mgr. Sekcia Ostrava , – medzinárodné kolo

Meno: Bc. Zuzana Kaššaiová

Názov práce: Schopnosť kognitívneho uzavretia a potreba kognitívneho uzavretia vo vzťahu k výkonovej motivácii

Úspechy na národnej úrovni v roku 2016

2.miesto ŠVOK, Bc. Sekcia Prešov – národné kolo

Meno: Podušková Miroslava

Názov práce: Vzťah motívov výkonu, afiliácie a moci ku kognitívnemu uzavretiu

3.miesto ŠVOK, Mgr. Sekcia Prešov – národné kolo

Meno: Uhrecký Branislav

Názov práce: Efekt fokusingu pri rozhodovaní sa v komplexných rozhodovacích úlohách

Úspechy na medzinárodnej úrovni v roku 2015

2.miesto ŠVOČ, Bc. Sekcia KPS FF KU Praha, (CZ)

Meno: Daniela Slamená, Michaela Spodniaková

Názov práce: Vplyv veľkosti skupiny na mieru konformného správania u adolescento