Skip to content Skip to footer
doc. PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD., vedúca katedry
e-mail:mzatkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408 788
kancelária: A 714
konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 18:00
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., dekan fakulty
e-mail: tsollar@ukf.sk
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A 410
konzultačné hodiny: utorok 8:00 – 9:00
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
e-mail: mpopelkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408 792
kancelária: A 702
konzultačné hodiny: streda 11:00 – 12:00
PhDr. Margita Drienovská, PhD.
e-mail: m.drienovska@centrum.sk
tel.č.: 037/6545111
kancelária: A 718
konzultačné hodiny: piatok 10:00-11:00, BREMA PLUS s.r.o., Psychologická ambulancia Piaristická 2 , 94901 Nitra. Je možné sa dohodnúť aj individuálne podľa potreby, telefonicky: č.t. 0902903324.
PaedDr. Erika Jurišová, PhD., koordinátorka pre Erasmus+
e-mail: ejurisova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408 785
kancelária: A 718
konzultačné hodiny: utorok 13:00-14:00
PhDr. Peter Klubert, PhD.
e-mail: pklubert@gmail.com
tel.č.: 0903 602 229
kancelária: A 716
konzultačné hodiny: pondelok 12:00-13:00
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
e-mail:praskojan@seznam.cz
tel.č.:037/6408 787
kancelária: A 716
Mgr. Jana Uhláriková, PhD., koordinátorka pre Prax, zástupkyňa vedúcej katedry
e-mail: juhlarikova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408 786
kancelária: A 717
konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:30
doc. Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.
e-mail: gsebokova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408 786
kancelária: A 717
MD
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
e-mail: milos.slepecky@gmail.com (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408 787
kancelária: A 716
konzultačné hodiny: po dohode so študentmi cez e-mail
PhDr. Ľubomír Čornák, PhD.
e-mail: lcornak@ukf.sk
tel.č.:037/6408 787
kancelária: A 716
konzultačné hodiny: cez prestávky blokovej výučby
Ing. PhDr. Richard Wolt, PhD.
e-mail: rwolt@ukf.sk
tel.č.: 037/6408 785
kancelária: A 718
konzultačné hodiny: pondelky podľa dohody
Mgr. Ema Benka, PhD.
e-mail: ebenka@ukf.sk
tel.č.:037/6408 787
kancelária: A 716
konzultačné hodiny: po dohode so študentmi cez e-mail
Lívia Kriváčková, sekretariát, technička, správkyňa katedrovej knižnice
e-mail: lkrivackova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789
kancelária: A 715
úradné hodiny: pondelok – piatok: 7:00 – 15:00
Mgr. Lucia Ráczová, PhD.
e-mail: lucia.ptacnikova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408  787
kancelária: A 716
Mgr. Laura Filipčíková, interná doktorandka
e-mail: laura.filipcikova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408  790
kancelária: A 701
Na zabezpečení študijného programu v odbore Psychológia sa spolu s pracovníkmi Katedry psychologických vied podieľajú aj pracovníci
Ústavu aplikovanej psychológie.

Konzultačné hodiny študijní poradcovia:
PaedDr. Martina Romanová, PhD. 1.bc pondelok 13:00-14:00
Mgr. Katarína Baňasová, PhD. 2.bc pondelok 9:00-10:00
Mgr. Jana Uhláriková, PhD. 3.bc utorok 9:00-10:30
Mgr. Miriama Hudáková, PhD. 1.mgr štvrtok 8:00-9:00
Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD. 2.mgr utorok 8:00-9:00