Skip to content Skip to footer
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., vedúci katedry
e-mail: tsollar@ukf.sk
tel.č.: …
kancelária: A714
konzultačné hodiny: pondelok 11:00 – 12:30
doc. PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry
e-mail: mzatkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A718
konzultačné hodiny: utorok 14:30 – 15:30
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
e-mail: mpopelkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408792
kancelária: A702
konzultačné hodiny: streda 9:30 – 11:00
PhDr. Margita Drienovská, PhD.
e-mail: m.drienovska@centrum.sk
tel.č.: 037/6545111
kancelária: A718
konzultačné hodiny: streda 11:00-12:00, BREMA PLUS s.r.o., Psychologická ambulancia Piaristická 2 , 94901 Nitra, č.t. 0902903324
PaedDr. Erika Jurišová, PhD., koordinátorka pre Erasmus+
e-mail: ejurisova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A718
konzultačné hodiny: streda 13:00-14:30
PhDr. Peter Klubert, PhD.
e-mail: pklubert@gmail.com
tel.č.: 0903 602 229
kancelária: A716
konzultačné hodiny: štvrtok 12:30-13:00, 14:30-15:00 po predchádzajúcom dohovore
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
e-mail:
tel.č.:
kancelária: A716
Mgr. Jana Uhláriková, PhD., koordinátorka pre Prax
e-mail: juhlarikova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408788
kancelária: A717
konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 10:30
doc. Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.
e-mail: gsebokova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408786
kancelária: A717
konzultačné hodiny: streda 13:00 – 14:30
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
e-mail: milos.slepecky@gmail.com (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408821
kancelária: A716
konzultačné hodiny: 3.3, 14.4., 15.4., + cez skype a zoom
PhDr. Ľubomír Čornák, PhD.
e-mail: lcornak@ukf.sk
tel.č.:
kancelária: A716
konzultačné hodiny: 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 14.4., 15.4., 21.4., 22.4.
Ing. PhDr. Richard Wolt, PhD.
e-mail: rwolt@ukf.sk
tel.č.:
kancelária: A716
konzultačné hodiny: pondelky podľa dohody
Mgr. Ema Benka, PhD.
e-mail: ebenka@ukf.sk
tel.č.:
kancelária: A716
konzultačné hodiny: po dohode so študentom cez email
Lívia Kriváčková, sekretariát, technička, správkyňa katedrovej knižnice
e-mail: lkrivackova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789
kancelária: A715
úradné hodiny: pondelok – piatok: 7:00 – 15:00
Mgr. Lucia Ptáčniková, interná doktorandka
e-mail: lucia.ptacnikova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789 790
kancelária: A701
Mgr. Laura Filipčíková, interná doktorandka
e-mail: laura.filipcikova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789 790
kancelária: A701
Mgr. Boris Katrušín, interný doktorand
e-mail: boris.katrusin@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789 790
kancelária: A701
Na zabezpečení študijného programu v odbore Psychológia sa spolu s pracovníkmi Katedry psychologických vied podieľajú aj pracovníci
Ústavu aplikovanej psychológie.

Konzultačné hodiny študijní poradcovia:
Mgr.Katarína Baňasová,PhD. 1.bc pondelok 9:00-10:00
Mgr. Jana Uhláriková, PhD. 2.bc utorok 9:00-11:00
Mgr. Miriam Hudáková, PhD. 3.bc pondelok 9:00-10:00
Mgr. PaeDr.Erika Jurišová, PhD. 1.mgr štvrtok 8:30-10:00
PaedDr. Martina Romanová,PhD. 2.mgr pondelok 9,00-11,00