Skip to content Skip to footer

Dňa 30.4. 2020 o 8:30 v miestnosti A-719 sa uskutoční katedrové kolo ŠVOK v odbore psychológia. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých ročníkov. Využite možnosť prezentovať svoju vedeckú prácu na odbornom podujatí, dostať spätnú väzbu a možnosť získať dôležité body, ktoré budú zohľadnené pri prijímaní na vyšší stupeň štúdia.

Dôležité termíny:

  • do 3.apríla 2020 je potrebné odovzdať záväznú prihlášku k aktívnej účasti  na sekretariáte KPSV
  • do 27. apríla 2020 odovzdať súťažnú prácu v tlačenej (1x v hrebeňovej väzbe) a elektronickej podobe na adresu ejurisova@ukf.sk

Dôležité dokumenty:

  • Prihlášku si môžete stiahnuť tu.
  • Šablónu na príspevok si môžete stiahnuť tu.
  • Plagát podujatia si môžete stiahnuť tu.

V prípade otázok kontaktuje PaedDr. et. Mgr. Eriku Jurišovú, PhD.