Skip to content Skip to footer

Dňa 5.3. sa v spolupráci s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR konala prednáška na tému Vojenská psychológia, ktorej súčasťou bola aj téma ako sa uplatniť ako psychológ Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnili študenti Bc. aj Mgr. štúdia.
Za prezentáciu zvlášť ďakujeme npor. PhDr. Ivane SLYŠKOVEJ, bývalej absolventke našej katedry.
Ďakujeme aj študentom za aktívnu účasť.

Ich slovami: „Prednáška bola veľmi pútavá a vecná, asi ako to vo svete vojenčiny chodí. Praktické informácie o povahe a náplni práce vojenského psychológa, podmienkach prijatia, platových podmienkach a možnostiach profesijného rastu. Veľmi zaujímavé.“