Skip to content Skip to footer

Aj v tomto akademickom roku sa na našej katedre bude realizovať podujatie Študentská vedecká a odborná konferencia. Podujatie je plánované na koniec marca 2021. Presný termín podujatia a formu prezentácie upresníme vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s covid-19. Prihlášky na aktívnu účasť na podujatí je potrebné posielať do 26.2. 2021 na adresu ejurisova@ukf.sk.

Katedrového kola ŠVOK 2021 sa majú možnosť so svojimi prácami (výskumného charakteru) zúčastniť:

  • študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia
  • študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia

Podujatie dávame do špeciálnej pozornosti študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia – prezentujte svoje originálne výskumné štúdie, ktoré ste realizovali v rámci predmetu Experimentálna psychológia.

Študenti končiacich ročníkov majú možnosť na podujatí prezentovať výskumy svojich záverečných prác.

Informácie a odpovede na Vaše otázky o podujatí vám ochotne poskytne PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD. na ejurisova@ukf.sk

Všetky potrebné dokumenty si môžete stiahnuť tu:

Prečo sa zapojiť?

Aktívna účasť na katedrovom kole ŠVOK 2021 ponúka študentom možnosť:

  • prezentovať svoju prácu na odbornom podujatí,
  • získať kvalitnú spätnú väzbu na svoju prácu,
  • zažiť si atmosféru odbornej konferencie,
  • získať dôležité body, ktoré budú zohľadnené pri prijímaní na vyšší stupeň štúdia (magisterský a doktorandský),
  • víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení finančnou odmenou,
  • postúpiť a reprezentovať KPsV na 20. ročníku Medzinárodnej a 21. ročníku Celoslovenskej konferencie študentskej ve­deckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia, ktorá sa uskutoční na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – termín máj.