Skip to content Skip to footer

Deň otvorených dverí na Katedre psychologických vied prebiehal tento rok online. Množstvo študentov využilo možnosť opýtať sa na štúdium prostredníctvom chatu. Otázky sa týkali rôznych oblastí: od všeobecných informácií o univerzite, fakulte, katedre, prijímacích skúškach, priebehu štúdia až po to, ako vyzerá rozvrh predmetov. Túto príležitosť využili aj viacerí uchádzači zo zahraničia.

Veríme, že sme poskytli dostatok informácií, ktoré budú užitočné pre to, aby sme sa ich v budúcom akademickom roku privítali ako našich študentov.

Mnohí zo záujemcov našli svoje odpovede v najčastejšie kladených otázkach, ktoré sú zverejnené na katedrovej stránke. Ak ešte aj Vy hľadáte odpovede na niektoré svoje otázky, neváhajte v nich pohľadať potrebné informácie.

Informácie môžete nájsť tu: Prijímacie konanie alebo tu: Často kladené otázky