Skip to content Skip to footer

Milí študenti a študentky!

Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentujú súťažné práce. Príďte si vypočuť prezentácie a podporiť svojich spolužiakov a spolužiačky.

Kedy? 24.3.2021 o 11.00 hod.

Kde? online link na podujatie: https://meet.jit.si/SVOK_PSY_NR

Odborná porota: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD.,
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD.

Dôležitý termín pre účastníkov: súťažné práce (písané v šablóne) posielajte elektronicky vo formáte pdf. na adresu ejurisova@ukf.sk najneskôr do 22.3.2021.

Program

Bc. sekcia:

1.

Meno a priezvisko študentov: Adrian Širka, Katarína Kmeťová, Viktorija Fačara

Ročník: 2. Bc

Téma  práce:  Vplyv prerušenia každodennej schémy na kreativitu u adolescentov

Konzultant práce ŠVOK : Boris Katrušín

 

2.

Meno a priezvisko študenta: Matúš Filip, Paulína Gáliková, Natália Grigelová

Ročník: 2. ročník Bc.

Téma  práce: Uniforma ako nástroj ovplyvňujúci mieru atraktivity z pohľadu mužskej perspektívy

Konzultant práce ŠVOK : Mgr. Lucia Ptáčniková

 

Mgr. sekcia:

1.

Meno a priezvisko študenta: Bc. Laura Filipčíková

Ročník: 2. ročník  Mgr.

Téma  práce: Perfekcionizmus, používanie sociálnej siete Instagram a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti.

Konzultant práce ŠVOK : Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.

2.

Meno a priezvisko študenta:      Bc. Rebeka Karasová

Ročník:  2. ročník, magisterský stupeň

Téma  práce:    Školská úspešnosť, sociálna opora a sociálne kompetencie u adolescentov, ktorí majú súrodenca s postihnutím

Konzultant práce ŠVOK: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.