Skip to content Skip to footer
Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutočnilo katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentovali súťažné práce.
Odbornú porotu tvorili prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD.,
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD.
Odborná komisia určila nasledujúce poradie:
Bc. sekcia
1. miesto: Adrian Širka, Katarína Kmeťová, Viktorija Fačara
Téma práce: Vplyv prerušenia každodennej schéme na kreativitu u adolescentov
2. miesto v Bc. sekcii: Matúš Filip, Paulína Gáliková, Natália Grigelová
téma práce: Uniforma ako nástroj ovplyvňujúci mieru atraktivity z pohľadu mužskej perspektívy
Mgr. sekcia
1. miesto: Bc. Laura Filipčíková
Téma práce: Perfekcionizmus, používanie sociálnej siete Instagram a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti.
2. miesto: Bc. Rebeka Karasová
téma práce: Školská úspešnosť, sociálna opora a sociálne kompetencie u adolescentov, ktorí majú súrodenca s postihnutím.
Gratulujeme víťazom, ktorí budú reprezentovať našu katedru na celoslovenskom a medzinárodnom kole ŠVOK 2021 v Banskej Bystrici a ďakujeme všetkým zúčastnením.