Skip to content Skip to footer

Dňa 27.5. sa konali Medzinárodné študentské psychologické dni na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Gratulujeme našej študentke Bc. Laure Filipčíkovej k výbornému umiestneniu: 2. miesto v Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii (magisterská sekcia) a 3. miesto v Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii (magisterská sekcia) so svojou záverečnou prácou s názvom Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na Instagrame a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti.

Srdečne blahoželáme k umiestneniu a za úspešné reprezentovanie našej fakulty!