Skip to content Skip to footer

V apríli sme navštívili zariadenie sociálnych služieb „Kreatív“ v Klasove. Zariadenie sa nachádza vo veľkom parku, čo umožňuje klientom aktívne sa zapájať do pomocných prác v parku. Budova bola v minulosti neogotickým kaštieľom z 19. storočia. Postupom rokov prešla viacerými renováciami a v roku 2009 sa ustálil terajší názov „ Kreatív,“ zariadenie sociálnych služieb Klasov. V zariadení sa nachádzajú klienti, pre pomáhajúci personál sú to ich „deti“, s rôznymi vážnymi psychickými, mentálnymi poruchami, najčastejšie a diagnózami detská mozgová obrna, Downov syndróm, autizmus, ku ktorým sú pridružené rôzne somatické poruchy. Výsledný obraz postihnutia neumožňuje týmto jednotlivcom samostatný život a vyžaduje si stálu odbornú pomoc a starostlivosť. Veková kategória klientov je rôzna, zahŕňa vek od narodenia po starobu.

Po príchode a oboznámením sa s históriou a činnosťou zariadenia nás čakala exkurzia po jednotlivých oddeleniach. Ako prvé sme navštívili oddelenie „ležiacich“, kde sa nachádzajú imobilní klienti, celkom odkázaní na pomoc druhých. Bolo to pre nás „najťažšie“ oddelenie. Ďalšie oddelenie, ktoré sme navštívili, bolo zamerané na pracovnú terapiu, teda prístupy, ktoré pomáhajú rozvíjať a zlepšovať zručnosti a spôsobilosti klientov. Je to napríklad počítačová miestnosť, ďalšia kde sa môžu klienti venovať rôznym ručným prácam. V ďalších priestoroch sa realizuje muzikoterapia, arteterapia, pohybová terapia. V bibliotéke majú klienti k dispozícií množstvo kníh a časopisov na čítanie. S bibliotékou susedí terasa, alebo zimná záhrada, kde môžu klienti tráviť voľný čas pri čítaní, čaji, kávičke. Zaujala nás aj Snoezelen miestnosť, kde prebieha terapia vytvárajúca priestor pre multisenzorické pôsobenie.

Na dolnej terase si počas našej návštevy čiastočne imobilní klienti užívali jarné slniečko a tešili sa z našej návštevy. Po každom vstupe do miestností nás uvítali a podelili sa so svojimi radosťami i starosťami. Takto sme prešli celé zariadenie a popri tom nás vždy sprevádzal nielen pracovník zariadenia, ale aj klient a predstavoval priestor, ktorým sme práve prechádzali. Všade vládla príjemná atmosféra, pohoda. Popri vysokej profesionalite poskytovaných služieb, odborného a zároveň ľudského prístupu personálu ma prekvapila čistota, poriadok a citlivá estetická úprava zariadenia.
Exkurzia v nás zanechala pestré emócie, ktoré sme ešte ďalšie hodiny a dni spracovávali. Sme veľmi radi, že nám bolo umožnené nazrieť do bežného života ľudí, ktorí sú niekedy ešte aj dnes spoločnosťou odmietaní. Bolo to pre nás niečo nové sledovať, ako úprimne, s radosťou nás prijali a podelili sa s nami o svoje zážitky. Niektorí boli smutní, keď sme odchádzali, lebo v nás videli svojich kamarátov, s ktorými sa a ťažko lúči.

Vďaka patrí pani riaditeľke zariadenia, PhDr. Márie Kóšovej a doc. PhDr. Marte Popelkovej, CSc., ktorá nám vybavila exkurziu v tomto zariadení v rámci disciplíny Poruchy psychického vývinu umožnila.

Jarmila Dobošová, 2. ročník, Psychológia