Skip to content Skip to footer

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2020/2021. Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia sa v rámci Erasmu môžu prihlásiť na absolventskú stáž.

Nástup na absolventskú stáž je možný až do 18 mesiacov po ukončení štúdia. Upozorňujeme, že absolventskú stáž nie je možné absolvovať formou online. Minimálne trvanie absolventskej stáže sú dva mesiace, maximálne 12 mesiacov. Na absolventskú stáž v zahraničí sa študenti môžu prihlásiť do 31. mája 2020.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom, vycestovanie stáž a získanie finančného grantu bude možné až po skončení pandémie a po ukončení mimoriadnych opatrení vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.

Následne je potrebné:

  • založiť si prihlášku,
  • nahrať životopis,nahrať motivačný list v anglickom jazyku,
  • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme absolventa UKF na absolventskú stáž,
  • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné formou e-mailu zaslať predbežný akceptačný list aj svojmu katedrovému Erasmus koordinátorovi a informovať ho, že ste sa prihlásili na Erasmus absolventskú stáž.
  • Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, na základe materiálov, ktoré študent nahrá do StudyAbroad zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“.

V prípade otázok je vám k dispozícii vedúca Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Silvia Hrozenská, PhD.