Skip to content Skip to footer

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 a pretrvávajúce opatrenia v čase zimného semestra AR 2010/21 je do knižnice KPsV povolený vstup len s rúškom.  Bez rúška nebudete vybavení. V miestnosti príručnej knižnice alebo v laboratóriu sa môže zdržiavať vždy len jeden študent, študentka, nakoľko knižnica má malé priestory.