Skip to content Skip to footer

Pozastavenie všetkých Erasmus mobilít až do odvolania.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, študenti a študentky,

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu, UKF
v Nitre POZASTAVUJE PRIHLASOVANIE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV  NA ERASMUS
MOBILITY S REALIZÁCIOU  V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 až do odvolania.

Z dôvodu vyššej moci sú POZASTAVENÉ VŠETKY ERASMUS MOBILITY ŠTUDENTOV
AJ ZAMESTNANCOV S REALIZÁCIOU V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020 až do
odvolania.

Študenti, ktorých Erasmus mobilita (realizovaná v AR 2019/2020) je
ovplyvnená opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 postupujú podľa
nasledovných pokynov:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3776-informacie-pre-erasmus-studentov-ukf