Skip to content Skip to footer

Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr. Tomášom Sollárom, PhD., Mgr. et. PaedDr. Martou Zaťkovou, PhD., Mgr. Gabrielou Šebokovou, PhD. a PhDr. Ľuborom Pilárikom, PhD. ako členmi odbornej poroty. Víťazné umiestnenie si odniesla študentka bc. Katarína Dančová, ktorá skúmala rolu osobnostných charakteristík a vnímania ochorenia v kvalite života súvisiacej so zdravím. Na druhom mieste sa umiestnila bc. Miroslava Podušková, ktorá sa výskumne zamerala na rolu osobnostných charakteristík v reakciách ľudí na správy o ich zdraví. Na treťom mieste sa umiestnila bc. Michaela Spodniaková, ktorá skúmala vzťah empatie adolescentov k ich rizikovému sexuálnemu správaniu. Študentky, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch pozíciách, budú mať príležitosť reprezentovať pracovisko na 18. ročníku medzinárodnej a 19. ročníku celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa v roku 2018 bude konať na Univerzite Komenského v Bratislave.

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Katedra psychologických vied