Skip to content Skip to footer

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7.11.2018 na FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom „Veda v psychológii alebo psychológia vedou“, ktoré už každoročne vzniká v spolupráci dvoch pracovísk – Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej psychológie. Cieľom podujatia bolo prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia, ktorých úvodným slovom podporili prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. a Mgr. Jana Uhláriková, PhD. Vedeckým záujmom projektov výskumných prác boli oblasti aplikovanej psychológie ako kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia.