Skip to content Skip to footer

Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD.

Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom prežívaní a správaní a vďaka nim si študenti rozvíjajú svoje kritické myslenie a obohacujú svoje poznanie.

Tento rok sa okrem iných venovali aj nasledovným témam: