Skip to content Skip to footer

Ani tento marec nebol výnimkou, kedy sa na Katedre psychologických vied tradične koná podujatie študentsko-vedeckej odbornej činnosti. Po dvoch rokoch priaznivá pandemická situácia umožnila ŠVOČ uskutočniť v prezenčnej forme. Vo štvrtok 24. marca prezentovali študenti bakalárskeho a magisterského štúdia výskumné práce, v ktorých preukázali nielen prezentačné, argumentačné a metodologické zručnosti, ale aj nadšenie pre psychológiu ako vedu samotnú. Súťažné práce hodnotila odborná porota v zložení Doc. PhDr. Marta Popelková (predsedkyňa poroty), prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Mgr. Jana Uhláriková, PhD. a Mgr. Katarína Baňasová, PhD.

 

Výsledky v bakalárskej sekcii:

  1. miesto Tatiana Miľková a Nina Vrábelová: „Vplyv meditácie na úroveň zvládania úzkosti“.
  2. miesto Nikola Mazúrová, Natália Tarabová a Andrea Weissová: „Vplyv stereotypov na sociálnu percepciu“.
  3. miesto Júlia Bronišová a Martina Šillíková: „Vplyv výrazu tváre na mieru atraktivity“.

 

Výsledky v magisterskej sekcii:

  1. miesto Bc. Anna Vystrčilová: „Vztah mezi religiozitou, prožívanou nadějí a depresí ve stáři“.
  2. miesto Bc. Jakub Ladecký: „Hodnotenie faktorovej štruktúry škály na meranie covid stresového syndrómu: Covid stress scales“.
  3. miesto Bc. Natália Marková: „Impostor syndróm, lokalizácia kontroly a sebaúcta u študentov vysokých škôl“.

Kompletné výsledky si môžete stiahnuť a pozrieť tu: Výsledky ŠVOČ 2022

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej katedry v celoslovenskom a medzinárodnom kole.