Skip to content Skip to footer

Akreditácia študijných programov – dokumenty

 

VÝSTUPY TVORIVEJ ČINNOSTI

Študijný program Psychológia (I. a II. stupeň), Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia (III. stupeň)

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/dokumentyakreditacia/studijny-program-psychologia-i-ii-a-iii-stupen/

HIK Pedagogická, poradenská a školská psychológia

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/dokumentyakreditacia/hik-pedagogicka-poradenska-a-skolska-psychologia/

 

DOKUMENTY ĎALŠÍCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

Stanovisko Rady študentov

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/wp-content/uploads/2022/03/Stanovisko-Rady-studentov-Psychologia.pdf

Stanoviská zamestnávateľov

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/wp-content/uploads/2022/03/Stanoviska-zamestnavatelov.pdf

Zápisnica z hodnotenia kvality študijných programov odboru Psychológia

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnica-k-hodnoteniu-kvality-studijnych-programov-odboru-Psychologia.pdf