Skip to content Skip to footer

Milé študentky a študenti!

23.marca 2023 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore PSYCHOLÓGIA

ČO ŠTUDENTOM PONÚKA AKTÍVNA ÚČASŤ NA ŠVOK 2023?

  • máte možnosť prezentácie svojej práce na odbornom podujatí,
  • získate kvalitnú spätnú väzbu na svoju prácu,
  • zažijete atmosféru odbornej konferencie,
  • získate dôležité body, ktoré budú zohľadnené pri prijímaní na vyšší stupeň štúdia (magisterský a doktorandský).

Víťazi jednotlivých kategórií katedrového kola budú ocenení finančnou odmenou, postupujú a reprezentujú KPSV na MSPD 2023: Medzinárodných študentských psychologických dňoch a 23. ročníku ŠVOK: Celoslovenskej študentskej vedeckej a odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 26.-27. apríla 2023 (víťazi jednotlivých kategórií národného a medzinárodného kola sú taktiež oceňovaní finančnou a vecnou odmenou priamo na podujatí).

Kontaktná osoba: Mgr., PaedDr. Erika Jurišová, PhD. (ejurisova@ukf.sk)

Dôležité dokumenty na stiahnutie: