Skip to content Skip to footer

Dňa 15. 2. sa na našej katedre konal Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa dozvedeli o možnostiach štúdia na našej katedre, o podmienkach prijímacieho konania a uplatnení po škole. Rovnako si mohli pozrieť prednášky a porozprávať sa s našimi študentami, doktorandkami a vyučujúcimi.