prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

kancelária: A714
konzultačné hodiny: pondelok 11:00 – 12:30