doc. PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD.,

doc. PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD.,

kancelária: A718
konzultačné hodiny: utorok 14:30 – 15:30