Skip to content Skip to footer

Pozývame Vás na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky, ktoré sa budú konať 6-12.11.2023 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva:

Veda v psychológii alebo psychológia vedou

Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Nasleduje spätná väzba o aktuálnom stave výskumnej práce. Stretnutie sa uskutoční 8.11.2023 od 7:30 – 9:00 (KRA02070)  a 9:15 – 10:45 (KRA 02080).

Psychologické experimenty

Cieľom podujatia je prezentovanie projektov psychologických experimentov študentov 2. ročníka odboru Psychológia. Zámerom je priblížiť verejnosti vedecké postupy využité pri realizovaní experimentu, ako aj diskutovanie vlastných zistení. Nasleduje spätná väzba a stanovisko odbornej komisie. Stretnutie sa uskutoční 11:00 – 12:30 a 13:00 – 14:30  (KRA00010).

Kariérové poradenstvo

Ponúkame možnosť ochutnávky kariérového poradenstva v rámci semináru Zážitková skupina kariérové poradenstvo, kde sa môžete o sebe a svojej kariérovej ceste niečo nové dozvedieť. Stretnutie sa uskutoční 9.11.2023 (KRA208). Pridať sa k nám môžete od 10:00-12:00.