Skip to content Skip to footer

Na našej katedre vystúpila 17.2. a 18.2. s prednáškou o psychoonkológii a workshopom o zmysle prof. Shulamith Kreitler. Fotogaléria z podujatia je tu.

Profesorka Kreitlerová študovala psychológiu na Bar Ilan University v Izraeli, PhD. získala na univerzite v Berne, Švajčiarsko a post doc absolvovala na Yale University, USA. Pôsobila alebo pôsobí ako profesorka psychológie na Harvard University, Princeton University a Yale University v Spojených štátoch, prednášala na mnohých univerzitách, napr. na Vienna University, Rakúsko a univerzite v Buenos Aires, Argentína. Celé svoje profesionálne obdobie pôsobila ako profesor psychológie na Tel-Aviv University v Izraeli.

Ako ceritifkovaný klinický psychológ a psychológ zdravia pracovala v rôznych klinických prostrediach s rôznymi populáciami, najmä mentálne retardovanými jedincami a mladistvými odsúdenými pre delikvenciu. Založila a viedla Oddelenie psychoonkológie v Sourasky Tel-Aviv Medical Center  a od roku 2008 vedie  Psychooncology Research Center v Sheba Medical Center v Tel-Hashomer.

K hlavným témam, ktorým sa venuje, patria témy kognitívnej psychológie, hlavne riešenie problému a tvorivosť, ako aj téma medicínskej psychológie, hlavne chronické ochorenia a psychoonkológia. K jej najuznávanejším vedeckým príspevkom patrí (spolu s manželom, profesorom Hansom Kreitlerom) teória kognitívnej orientácie, ktorá pomáha pochopiť, predikovať a meniť správanie v rôznych doménach vrátane interpersonálneho správania, emócií a kognícií. Špeciálnym modelom rozvinutým na základe tejto teórie je kognitívno-orientačný model pohody (wellness), ktorý sa zaoberá hlavnými psychologickými faktormi ovplyvňujúcimi stavy zdravia a choroby. Tento inovatívny prístup sa zameriava na skúmanie interakcií tela a mysle a objasňuje dopad psychologických procesov na fyziologické javy vzťahujúce sa k výskytu a priebehu najmä nádorových ochorení.

Druhým významným príspevkom profesorky Kreitlerovej je teória významu (meaning), ktorá umožňuje posúdenie významov rôznych druhov a identifikovanie hlavných kognitívnych procesov, ktoré sú obsiahnuté v riešení problémov, tvorivosti a rôznych druhov myslenia.

Profesorka Kreitlerová publikovala viac ako 200 článkov vo vedeckých časopisoch, 103 kapitol v knihách a 15 monografií.