Skip to content Skip to footer

Milí študenti, milé študentky,

je možnosť prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020.
podrobné informácie na:
https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020

Zároveň, stále ešte je možnosť prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu STAŽ
v tomto AR 2018/2019:
https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2755-erasmus-staz-pocas-letneho-semestra

Obe výzvy majú možnosť prihlásenia sa do 30. apríla 2019!

Všetky informácie a procedúra postupu prihlasovania je v odkazoch:
https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020;
https://www.ukf.sk/granty/erasmus

Prípadne som vám k dispozícii ako katedrová koordinátorka, každý
štvrtok od 9.15 do 11.00, resp. mailom: ejurisova@ukf.sk.