Charakteristika odboru

Personálne zabezpečenie

Štúdium

Psychologická poradňa

Spolupráca

Knižnica KPsV

Prijímacie konanie

Podujatia KPsV

Nástenka katedry

Prax

Aktuality
Content © 2010 by KPsV
WebDesign © 2005 by simmi

 

Vitajte

na stránkach Katedry psychologických vied
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Na Katedre psychologických vied ponúkame štúdium v AKREDITOVANOM študijnom programe Psychológia.

V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie
súvisiace so štúdiom na našej katedre, s vyučujúcimi, informácie o
vedeckej činnosti katedry, histórii a aktuálnom dianí na katedre.

! NEPREHLIADNITE !

Nové knihy v knižnici!

SAŠAP hľadá ľudí do organizačného tímu pre prípravu celoeurópskej študentskej konferencie, ktorá sa uskutoční v Ružomberku! PLAGÁT 2nd EFPSA Conference

 

 
Cieľová skupina: študenti 3. r. Bc.
Termín, čas a miesto konania:
10.11.2015  od 14,45 do 16,15, (A-317),
11.11.2015 od 11,00 do 12,30 (A-12)a od 14,45 do 16,15 (A-316)
12.11.2015 od 7,30 do 9,00 (A-116) FSVaZ, Kraskova 1, Nitra

Organizátor podujatia:  KPsV, ÚAPs
Garant podujatia: Doc.PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., gsebokova@ukf.sk
Stručný popis podujatia: Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných  bakalárskych prác študentov  3. ročníka odboru Psychológia. Prioritným obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako: kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia.Formálna podoba podujatí má ustálenú štruktúru, v intenciách ktorej študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy.Po prezentácii nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.

Cieľová skupina: študenti 2. r. Mgr.
Termín konania: 12.11.2015, od 11,00-16,15 , (A-506) FSVaZ, Kraskova 1, Nitra

Organizátor podujatia: KPsV a ÚAPs   FSVaZ
Garant podujatia : PhDr.Ivan Sarmány-Schuller,CSc.
Kontaktná osoba: PaedDr.Marta Zaťková,PhD., mzatkova@ukf.sk
Stručná anotácia: Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných  magisterských prác študentov  2. ročníka odboru Psychológia. Prioritným obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako: kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia.Formálna podoba podujatí má ustálenú štruktúru, v intenciách ktorej študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy.Po prezentácii nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.

 

 

História a súčasnosť | Profil katedry | Profil absolventa | Vedecko-výskumný profil |