Charakteristika odboru

Personálne zabezpečenie

Štúdium

Psychologická poradňa

Spolupráca

Knižnica KPsV

Prijímacie konanie

Podujatia KPsV

Nástenka katedry

Prax

Aktuality
Content © 2010 by KPsV
WebDesign © 2005 by simmi

 

Vitajte

na stránkach Katedry psychologických vied
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie
súvisiace so štúdiom na našej katedre, s vyučujúcimi, informácie o
vedeckej činnosti katedry, histórii a aktuálnom dianí na katedre.

! NEPREHLIADNITE !

Nové knihy v knižnici

SAŠAP hľadá ľudí do organizačného tímu pre prípravu celoeurópskej študentskej konferencie, ktorá sa uskutoční v Ružomberku!

PLAGÁT 2nd EFPSA Conference

Psycholaboratórium otvorené pre študentov!

Pripravované podujatia

 

História a súčasnosť | Profil katedry | Profil absolventa | Vedecko-výskumný profil |