Charakteristika odboru

Personálne zabezpečenie

Štúdium

Psychologická poradňa

Spolupráca

Knižnica KPsV

Prijímacie konanie

Podujatia KPsV

Nástenka katedry

Prax

Aktuality
Content © 2010 by KPsV
WebDesign © 2005 by simmi

 

Vitajte

na stránkach Katedry psychologických vied
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Katedre psychologických vied ponúkame štúdium v AKREDITOVANOM študijnom programe Psychológia.

V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie
súvisiace so štúdiom na našej katedre, s vyučujúcimi, informácie o
vedeckej činnosti katedry, histórii a aktuálnom dianí na katedre.

Aktuálne: Výzva na prihlasovanie: Erasmus+ mobility 2016/17

Pripravujeme:

Prof. Shulamith Kreitler na Katedre psychologických vied - nenechajte si ujsť vzácnu príležitosť!

Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.

ŠVOK 2016

Spomienka na prof. Ivana Štúra

Vo veku 82 rokov zomrel v piatok (4.12. 2015) vo večerných hodinách náš bývalý kolega, Ivan Štúr.

Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. pôsobil na Katedre psychológie FSVaZ UKF v Nitre v rokoch 2006-2007.

Napísal knihy Problémy rodiny a školskej výchovy, Dieťa a príroda, Základy diferenciálnej psychológie II, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života. Vyšla mu poetická kniha O láske a neláske. Jeho posledná kniha Kto chce žiť, nech sa kýve predstavuje rozhovory s novinárkou Denisou Gura Doričovou o jeho názoroch na výchovu, život, vzťahy medzi mužmi a ženami i rodičmi a deťmi, kde okrem iného zdôrazňoval: "Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá. Keď si sťažujem na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem na to, ako som ich vychoval, ako som s nimi žil." Za základ dobrej výchovy nepovažoval potláčanie zlých vlastností, ale podporovanie tých dobrých. Ako odporca "čiarkovacej" psychológie založenej na testoch a dotazníkoch volil individuálny prístup ku každému osudu a podporoval aktívny postoj k životu. Staval na rozhovore, humore a schopnosti poučiť sa z ťažkostí.
„Milý Ivan, ďakujeme Ti a sme hrdí na to, že si bol časťou svojho života - súčasťou nášho katedrového života.“        
  

 

 

História a súčasnosť | Profil katedry | Profil absolventa | Vedecko-výskumný profil |